Rozhovor s manažérmi klubu o sezónach 2016 a 2017

Pozhovárali sme sa manažérmi nášho klubu Filipom Bilčíkom a Jurajom Balogom o minulej sezóne, budúcej sezóne, cieľoch a plánoch klubu na rok 2017 a prípadne aj na nasledovné:   Skúste v krátkosti zhodnotiť minulý rok, čo klub dosiahol, či ste naplnili všetky plány a predsavzatia? F.B.: Už samotné fungovanie klubu amerického futbalu považujem v našich podmienkach za niečo neobyčajné a zasluhujúce si úctu

Read More…


2

Prečo práve americký futbal

Každý športový klub, teda aj náš klub, sa snaží osloviť nových hráčov (u nás pre tackle futbal seniorov a juniorov) a aj hráčky a dorastencov (u nás pre flag futbal). Častokrát sa stretávame s rôznymi otázkami, ktoré vo svojej podstate smerujú k jednej základnej – Prečo práve americký futbal? V tomto článku sa Vám pokúsime

Read More…


2016-04-02_1459604340212

Nový Head Coach Toko Pfeiffenberger

Trnava Bulldogs sa po troch rokoch rozlúčila s hráčom a trénerom Johnom Bookerom, ktorý je teraz v Brazílii a Fínsku. John určite zanechal v našom tíme nezmazateľnú stopu, ale život ide ďalej a my sa musíme pozerať do budúcnosti. Johnovi želáme všetko dobré. Teraz sa už ale sústreďujeme na novú sezónu, kde nás povedie po prvýkrát coach, ktorý nie je Američan.

Read More…


ROZLÚČKA S ROKOM 2016 A ROZLÚČKA S TRÉNEROM JOHNOM BOOKEROM

V  decembri, konkrétne 17-teho, sa uskutočnil už tradičný koncoročný večierok všetkých hráčov a priateľov TRNAVA BULLDOGS. Na večierku sa ako každý rok vyhlasovali najlepší hráči v rôznych kategóriách za rok 2016 a bola pridaná aj nová kategória, ktorú sponzoroval jeden z našich sponzorov, spoločnosť Uppsala, ktorá prevádzkuje populárne fitness centrá FIT UP!. Najprv bola vyhlásená nová kategória a to

Read More…


nabor

Aktuálne výsledky

9.7. 14:00 Energo
Trnava Bulldogs - Praha Black Panthers 34:0

Video

ČLAF – Česká liga amerického futbalu

Facebook

O klube

Klub Trnava Bulldogs bol oficiálne založený 26. novembra 2007. Od roku 2007 sa klub intenzívne zameriava na rozvoj amerického futbalu v meste Trnava a okolí. Počas svojej existencie sa klubu podarilo vybudovať zázemie potrebné na fungovanie klubu, ako je základné materiálne vybavenie, ihrisko, podmienky na zimnú prípravu a v neposlednom rade aj kvalitný trénerský tím, tvorený bývalými hráčmi amerického futbalu na profesionálnej úrovni. Viac...

Partneri