STATE OF BULLDOGS / RUBRIKA: SPRÁVA O STAVE BULLDOGS

Bulldogs-Warriors_Pribila-2
18.05.2019

 

Hello Bulldog Fans,

Ahojte fanúšikovia Bulldogs

It is my pleasure to update you with information about what is going on with the Trnava Bulldogs Football Club. In our recent article the football club was preparing for the approaching 2019 football season, which is currently happening with a lot of information to share.

Opäť som rád, že Vás môžem informovať o tom, čo sa deje v našom klube. V čase môjho posledného článku sme sa pripravovali na sezónu 2019, pričom tá práve prebieha a je jasné, že je sa s čím podeliť.

As the Head Coach of the team I take full responsibility for the outcome and production of the team’s performance. With that being said the current status of the club in my opinion is in a good position to achieve our annual goal as a club and organization, which is to be SFL Champions.

Ako hlavný tréner tímu, som plne zodpovedný za výsledok, produktivitu a celkový prejav tímu. Aj na základe takého tvrdenia si dovolím povedať, že sme stále v dobrej pozícii dosiahnuť náš primárny cieľ a to je víťazstvo a byť majstrami SFL 2019

I am proud of all the players and coaches. In last game they played extremely hard and give good effort but we came up short by 1 point this time. We are only a total of 3 points away from being undefeated (4-0), but with the lack of preparation and attendance at the training we cannot expect any more than what we are getting. After 4 games played, the Trnava Bulldogs are currently (2-2). After a tough lost today to the Nitra Knights it marks two consecutive loses for the team. Before both loses to Nitra, the Bulldogs won both home games versus the Zvolen Patriots and Zilina Warriors.

Som hrdý na všetkých hráčov a trénerov. V poslednom zápase všetci hrali tvrdo a preukázali skvelý prístup, ale aj tak sme prehrali o jeden bod. Sme v podstate len 3 body od pozície byť neporazený (4-0), ale bez dostatočnej prípravy na tréningoch a účasti na nich nemôžeme očakávať viac ako poskytujeme. Po štyroch zápasoch je Trnava Bulldogs s rekordom 2-2.

As the leader my goal is to motivate and share life lessons with my players and coaches that can push them to another level of excellence and to build their self-confidence on and off the field. Sometimes it works and sometimes it does not. One of the hardest battles as a coach is to understand what are the team’s problems and how to fix or prevent them from happening again. A lot of the times the answers are not easily found and other times they are directly in-front of you. Having some success and winning a few games is good enough for some people/teams, however as the leader of the Trnava Bulldogs my vision is beyond that, and my definition of success does not end with a few wins and last year’s Championship.  We must be able to exceed expectations, train harder than others and set our goals high. The character of the club is a reflection of my leadership and I want the improve that as well as make it permanent as “Championship Character” …

Ako líder tímu je mojím cieľom motivovať a podeliť sa s lekciami zo života s mojimi hráčmi a trénermi, ktoré nás dokážu posunúť na ďalšiu úroveň dokonalosti a vybudovať ich sebavedomie na aj mimo ihriska. Niekedy sa to podarí a niekedy nie. Jedna z najťažších bitiek, ktorú ako head coach bojujete, je pochopiť, aké sú problémy tímu a ako ich riešiť alebo im predchádzať. Niekedy sa odpovede na tieto otázky nedajú nájsť, a niekedy ich máte priamo pred nosom. Byť úspešný tým, že vyhráte pár zápasov, nie možno postačujúce pre niektoré tímy, avšak ja ako predstaviteľ tímu Trnava Bulldogs mám inú víziu, ktorá nekončí niekoľkými víťazstvami a výhrou titulu minulý rok. Musíme byť schopní zvyšovať naše nároky a očakávania, tvrdšie trénovať ako ostatní a klásť si vyššie ciele. Charakter tímu odráža moje schopnosti viesť tento tím a ja ho chcem stále zlepšovať smerom k “Víťaznému duchu”.

Players and coaches most approach the next 3 regular season games with a “Championship Character” mentality! I believe we have the talent and resources to compete and WIN in this league. However, we must change our attitudes and believe in ourselves, teammates & coaches order to improve! When the desire and passion is there, the effort will come. We owe it to ourselves, the fans, and our family to do better and that is my job & commitment as Head Coach!

Hráči a tréneri budú hrať najbližšie tri zápasy v tomto duchu! Verím v náš talent a podmienky na to vyhrať túto ligu. Avšak musíme zmeniť náš prístup a veriť v seba, spoluhráčov a trénerov, aby sme sa zlepšili. Pokiaľ máte túžbu a vášeň, snaha príde sama. Že to budeme robiť lepšie, dlžíme sami sebe, fanúšikom a našim rodinám a to je moja práca a cieľ ako head coacha.

Our next match is versus the Zilina Warriors next weekend 19.05.2019. Please come out to support your favorite players and team. We hope you will enjoy the atmosphere and watching some American Football. Thank you for all of your support and efforts.

Náš ďalší zápas je proti Žiline Warriors cez víkend 19.05.2019. Prosím príďte podporiť Vašich obľúbených hráčov a tím. Dúfame, že si užijete atmosféru a americký futbal. Ďakujeme za všetku Vašu podporu a snahu.

Coach Sutton

 

Partneri