STATE OF BULLDOGS / RUBRIKA: SPRÁVA O STAVE BULLDOGS

23415478_294698597715994_5563368251696545546_o
21.01.2018

Bulldog Nation,

I am happy to write to you all from my leadership position as Head Coach of the 2018 Trnava Bulldogs American Football program. I want to start out by saying it is a huge honor and privilege to lead and direct a group of men in the sport of American Football. It takes time, energy and support from all involved to be able to motivate and inspire a team/group of men. I am proud to lead the Trnava Bulldogs and represent this Football Club.

Here’s a brief yet vivid summary of my 1st week here in Trnava, Slovakia. From my arrival and interaction with management, leading up to my first night in Trnava and on from there to having our 2 practices/trainings.

„Buldočí národ“

Som naozaj šťastný, že Vás všetkých môžem osloviť z pozície hlavného trénera klubu amerického futbalu Trnava Bulldogs. Ako prvé by som Vám rád povedal, že je to pre mňa česť a privilégium viesť a riadiť skupinu ľudí v takom športe, akým je americký futbal. Chce to čas, energiu a podporu všetkých zúčastnených motivovať a inšpirovať tím, ľudí. Som hrdý, že vediem Trnavu Bulldogs a reprezentujem tento futbalový klub.

Skúsim zrekapitulovať môj prvý týždeň v Trnave. Od môjho príchodu a stretnutia s manažmentom klubu, cez moju prvú noc v Trnave až po prvé dva tréningy, ktoré sa uskutočnili tento týždeň.

 

My reaction and vision to Trnava when I arrived was that this seemed to be a quite and relaxed environment. My greeting at the airport was amazing, I was welcomed instantly with Trnava Bulldogs clothing/gear (hat & team sweater) so from the start I felt I was apart of the program.  Also, management did a great job of communicating and informing me about the area of Trnava and the history of the city area as well as some of the surrounding cities. My initial reaction was to ask as many questions as possible, so I could get comfortable and understand the culture here. Management did an excellent showing me around and making me comfortable on my first day in Trnava.

From feeling comfortable and seeing the beautiful landscaping exploring the city. I was later impressed with management and providing me with everything we agreed to terms with and more. I am very appreciative of the effort put into making my stay here possible. I slept wonderfully my first night here in Trnava.

Moja prvá reakcia a pohľad na Trnavu, keď som sem prišiel, je, že je to tiché a príjemné prostredie. Už moje privítanie na letisku bolo úžasné, privítali ma tímovou šiltovkou a mikinou a tak som sa od prvého momentu cítil ako súčasť Bulldogs. Takisto ma moji sprievodcovia veľmi dobre previedli Trnavou a okolím a uviedli do histórie mesta. Hneď od začiatku som sa veľa pýtal, aby som si čo najskôr porozumel s miestnou kultúrou. Ľudia okolo klubu mi to tu parádne predstavili, takže som sa cítil veľmi príjemne a pohodlne.

Pocitom komfortu začínajúc, po oboznámenie sa s krásami krajiny končiac. Neskôr som bol sám prekvapený ako sa klub zachoval k naplneniu podmienok, na ktorých sme sa dohodli a poskytol mi nielen to, ale aj čosi naviac. Veľmi oceňujem snahu klubu, že sa toto všetko stalo skutočnosťou. Naozaj sa mi prvú noc v Trnave spalo veľmi dobre.

 

My first take from our 1st practice and training session Tuesday. I felt the guys on the team were excited and a little unsure about things as I can saw some of them nervously throwing the ball around during pre-practice not knowing what to expect or maybe what to do. There was also guys smiling and showing that they were ready for a new chapter and an opportunity to work! Seeing both expression made me happy. I was impressed with the number of players who showed up and attended our first training. As a Head Coach it is always a good day when 45-50 (participating or non-participaiting) players show up and its your first of training. I would for more guys to come out and tryout with us but I understand and appreciate those that did come. We were able to get a lot done and train effectively hard and compete on Day 1. Overall, I was impressed by the teams energy, work ethic and ability to respond to the training. I also want to Thank my coaching staff for stepping up and leading their station during the training and also adjusting to me on Day 1 of training. It was a great day overall.

Tu sú moje dojmy z prvého tréningu túto sezónu, ktorý sa uskutočnil minulý utorok. Cítil som, že tím je naozaj „vzrušený“ a zároveň neistý, čo som mohol vidieť na tom, ako si chalani nervózne pred tréningom hádzali loptu, nevediac čo sa dá očakávať alebo čo robiť. Zároveň tam však boli chalani, ktorí sa smiali a žartovali, pripravení na novú kapitolu a možnosť opäť si „zamakať“! Cítil som sa šťastný z oboch týchto prejavov. Bol som veľmi potešený z množstva chalanov, ktorí sa ukázali na tréningu. Pre trénera to je fajn deň, keď sa Vám na prvom tréningu ukáže 45-50 (cvičiacich aj necvičiacich) hráčov. Chcel by som samozrejme viac ľudí, aby prišli a ukázali svoju snahu skúsiť futbal, ale som rovnako vďačný za tých všetkých, ktorí prišli. Na základe toho sme boli schopní veľa urobiť, efektívne a tvrdo trénovať a súťažiť hneď prvý deň. Celkovo som bol očarený tímovou energiou, pracovnou etikou a schopnosťou reagovať na požiadavky na tréningu. Rovnako by som rád poďakoval celému trénerskému tímu, že sa dokázal zhostiť svojej úlohy, počas tréningu viesť svoje stanovištia a hneď prvý deň sa mi prispôsobiť. Z každého pohľadu to bol skvelý deň.

 

Finally, my impression on our 2nd practice and most recent practice Thursday was reassuring. On day 2 more than 35 guys showed up and trained extremely hard. I want to say these guys most have trained extremely hard on the off season because they smile after the work out and ask for me. It excited me to see how well conditioned the team is as a whole group. Each day I add more to the training and they finish the drills with out any complaints. I am excited to see what is next for the Trnava Bulldogs Seniors and Juniors program. Every opportunity we have we most take advantage of it and become better as a team. There is a bright future here with the Bulldogs organization and I am proud to lead and be a major part it.

Coach Sutton

Napokon, rovnako môj dojem z druhého a zatiaľ posledného tréningu, ktorý bol minulý štvrtok, bol uspokojujúci. Na druhý tréning sa ukázalo viac ako 35 hráčov a naozaj tvrdo trénovali. Chcem tým povedať, že títo chalani väčšinou trénovali veľmi tvrdo počas offseason, pretože sa po tréningu usmievali a pýtali si viac. Som nadšený z toho, v akej kondícii sa nachádza celý tím. Každý tréning pridávam viac a hráči dokončujú každý dril bez reptania. Naozaj sa teším na budúcnosť juniorského a seniorského tímu Bulldogs. Ktorúkoľvek príležitosť, ktorá sa nám naskytne, musíme využiť na zlepšenie sa ako tímu. Verím vo svetlú budúcnosť tohto tímu a som hrdý, že môžem byť jeho dôležitou súčasťou a podieľať sa na jeho vedení.

Tréner Sutton

 

 

Partneri