Monthly Archives: január 2017

2

Prečo práve americký futbal

Každý športový klub, teda aj náš klub, sa snaží osloviť nových hráčov (u nás pre tackle futbal seniorov a juniorov) a aj hráčky a dorastencov (u nás pre flag futbal). Častokrát sa stretávame s rôznymi otázkami, ktoré vo svojej podstate smerujú k jednej základnej – Prečo práve americký futbal? V tomto článku sa Vám pokúsime

Read More…


Nový Head Coach Toko Pfeiffenberger

13.01.2017

Trnava Bulldogs sa po troch rokoch rozlúčila s hráčom a trénerom Johnom Bookerom, ktorý je teraz v Brazílii a Fínsku. John určite zanechal v našom tíme nezmazateľnú stopu, ale život ide ďalej a my sa musíme pozerať do budúcnosti. Johnovi želáme všetko dobré. Teraz sa už ale sústreďujeme na novú sezónu, kde nás povedie po prvýkrát coach, ktorý nie je Američan.

Read More…


ROZLÚČKA S ROKOM 2016 A ROZLÚČKA S TRÉNEROM JOHNOM BOOKEROM

08.01.2017

V  decembri, konkrétne 17-teho, sa uskutočnil už tradičný koncoročný večierok všetkých hráčov a priateľov TRNAVA BULLDOGS. Na večierku sa ako každý rok vyhlasovali najlepší hráči v rôznych kategóriách za rok 2016 a bola pridaná aj nová kategória, ktorú sponzoroval jeden z našich sponzorov, spoločnosť Uppsala, ktorá prevádzkuje populárne fitness centrá FIT UP!. Najprv bola vyhlásená nová kategória a to

Read More…


Partneri